Wybory uzupełniające do Rady Gminy Platerów - 9 kwietnia 2017r.

Komisarz Wyborczy w Siedlcach postanowieniem Nr 1/17 z dnia 9 stycznia 2017 roku stwierdził wygaśnięcie mandatu radnego, Pana Krzysztofa Częstochowskiego, w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 6, wskutek jego śmierci.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 385 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy wydanie zarządzenia stało się konieczne.

Kalendarz wyborczy został ustalony zgodnie z terminami określonymi w Kodeksie wyborczym.

Zmiana Terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ZA
GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMISzanowni Państwo,

Informujemy, że uległy zmianie terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Platerów.
Począwszy od 01 stycznia 2017 roku opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi płatna będzie, bez wezwania, kwartalnie w następujących terminach:

Informacja dla rolników w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

I N F O R M A C J A dla  ROLNIKÓW
    
        Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  (Dz.U z 2015, poz. 1340) . Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, do Wójta właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy; użytkownicy użytków rolnych)  w T E R M I N A C H:

 

Ogłoszenie o zamówieniu INR.OO.ZP.271.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: INR.OO.ZP.271.01.2016

Przedmiot zamówienia:
  ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego dla Gminy Platerów i jej jednostek organizacyjnych w 2017 roku”.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Ptasia Grypa

 

   W związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H7, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prosimy o zapoznanie się z informacjami które będą zamieszczane sukcesywnie poniżej:

 

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakóww sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Strona 1 z 33

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 357 84 47

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk