Zawiadomienie - XX sesja Rady Gminy

Platerów 2016-08-18
               
 
Uprzejmie informuję, że w dniu 2 września   2016r. (piątek) o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Platerowie odbędzie się
XX zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie,
z następującym porządkiem obrad

Nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Księgowego Związku „Nieskażone Środowisko”

Zarząd Związku „Nieskażone Środowisko” z siedzibą w Łosicach ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Głównego Księgowego Związku.


Szczegółowe informacje dotyczące naboru umieszczone są na stronie internetowej związku www.zkns-losice.pl.


Dokumenty należy składać w siedzibie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko
ul. Ekologiczna 5, 08-200 Łosice w terminie do dnia 26 sierpnia 2016 r.

Afrykański Pomór Świń

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

 

Znajdziecie tu Państwo aktualne informacje o AFS dotyczące Gminy Platerów:

 

5. ROZPORZĄDZENIE Nr 5 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny  ikona pdf
4. Rozporządzenie Nr 3/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 22 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego. ikona pdf
3. Rozporządzenie Nr 2/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 18 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego. ikona pdf
2.  Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny. ikona pdf 
1. Rozporządzenie Nr 1/2016 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łosicach z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu łosickiego.  ikona pdf

 

 

W związku z objęciem gminy Platerów strefą ochronną ASF zapraszamy Państwa do zapoznania się ze stroną Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łosicach (http://www.piwlosice.pl/) na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o ASF. 

Przetarg nieograniczony Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016 - 2 postępowanie

Gmina Platerów ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 225 000 euro.

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, do km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.

 

Unieważnienie przetargu GP.D.ZP.271.1.2016

GP.D.ZP.271.1.2016
Platerów dnia 13.07.2016 r.Dotyczy postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości szacunkowej nieprzekraczającej progów ustalonych w art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2015 r.. poz. 2164 ze zm.).

Numer sprawy: GP.D.ZP.271.1.2016

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi gminnej w m. Hruszew, od km 0+500 do km 1+150 na działce nr 163”.


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


Wójt Gminy Platerów, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r, nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania GP.D.ZP.271.1.2016 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem art. 7 ust. 1 Pzp.
Strona 1 z 31

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 357 84 47

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk