XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie

Platerów, 07.03.2017r.
RG.0006.2.2017                                                                     
Uprzejmie informuję, że w dniu 24 marca 2017 roku (piątek) o godz. 1000
w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie odbędzie się
XXVII zwyczajna sesja Rady Gminy w Platerowie
z następującym porządkiem posiedzenia

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI gminy Platerów przeznaczonych do zbycia:

Platerów dn. 03.03.2017 r.
G. 6840.2.2017
W Y K A Z
NIERUCHOMOŚCI  gminy  Platerów przeznaczonych do  zbycia:

     

Na podstawie art.13 ust.1,  art. 35 ustawy z  dnia  21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U z 2016 r.  poz. 2147 ze zmianami/
W Ó J T   G M I N Y   P L A T E R Ó W
podaje  do  p u b l i c z n e j  wiadomości, że przeznacza do  Z B Y C I A   niżej wymienione nieruchomości gminne:

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie z dnia 1 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie
    z dnia 1 marca 2017 r.
o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Platerów
 
bez głosowania
w okręgu wyborczym nr 6

UWAGA !!! Zmiana numerów telefonów

UWAGA!!!
Od dnia 14 lutego 2017r. w Urzędzie Gminy w Platerowie nastąpiła zmiana numerów telefonów.
W związku z powyższym od dnia dzisiejszego obowiązują następujące numery telefonów:1. Sekretariat – Wójt Gminy – 83 357 84 47
2. Urząd Stanu Cywilnego – 83 357 84 21
3. Sprawy komunalne (opłaty za wodę, kanalizację, śmieci) – 83 357 80 17
4. Planowanie przestrzenne, budownictwo, zamówienia publiczne – 83 357 84 89
5. GZEAS – Księgowość – 83 359 10 02
6. GZEAS – Kierownik – 83 359 10 03
7. Ośrodek Doradztwa Rolniczego – 83 359 10 06
8. Gospodarka Gruntami i ochrona gruntów – 83 359 10 11
9. Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i informatyka – 83 359 10 12
10. Działalność gospodarcza, Rada Gminy – 83 359 10 16
11. Wymiar podatków – 83 359 10 17
12. Kasa – 83 359 10 18
13. Skarbnik – 83 359 10 07
14. Księgowość budżetowa – 83 359 10 08
15. Księgowość podatkowa – 83 359 10 09

FAX - 83 359 10 19

Strona 1 z 35

Dane Urzędu Gminy

3 Maja 5
08-210 Platerów
woj. mazowieckie
tel. 83 357 84 47
fax. 83 359 10 19

 

 

NIP  537-00-20-144
Nr konta BS Platerów
09 8044 0004 0000 0260 2000 0010

e-mail: platerow@platerow.com.pl

Polityka prywatności dotycząca plików Cookies.
Copyright © 2011-2013 Urząd Gminy Platerów www.platerow.com.pl fot. Marcin Bobryk